Tổng kết Thu, Chi Đại Hội VI

 

 

THU Số tiền CHI Số tiền
Chi phí tham dự ĐH & ủng hộ (1)     
$9,214.59
và $100 Canadian
Thực phẩm $2,580.36
Chân thành cám ơn sự ủng hộ thực phẩm cho Đại Hội của:
- Quý Cô Chi
- Quý Anh Chị: Có-Minh, Hường-Thông, Nghĩa-Phụng, Hai Râu, Thế-Linh, Nghĩa-Ân, Nhân-Sơn, Thu Hà, Cát-Thuyết, Loan, Thu Thủy
  Mướn lều, bàn, ghế  $1,748.30
Đồng thời cũng xin cám ơn những công sức, tấm lòng đã đóng góp không thể đong đếm để Đại Hội thành công tốt đẹp. Xin hãy rộng lượng bỏ qua những thiếu sót ngoài ý muốn.   Chụp hình, quay phim (tặng thêm $100) $1,100.00
     Ban Nhạc $1,000.00
    Giấy phép tổ chức $     35.00
    Vật liệu                     $   890.00 
       
       
Tổng cộng: 
$9,287.67
  $7,353.66
       
Tồn Quỹ sau Đại Hội V   $5,571.29  
   
- 2,521.03
- $2,482.38 (chi phí trang nhà (2)
- 38.65 (chi phí gửi quà)
 
 
Tồn Quỹ trước Đại Hội VI   3,050.26  
Tồn Quỹ Đại Hội VI   1,934.01  
Tổng Cộng Tồn Quỹ   $4,984.27  

 

Thủ Quỹ Đại Hội: Chị Nguyễn Thị Phụng 

 

Ghi Chú:

1. Chi phí tham dự Đại Hội và ủng hộ: Chi phí tham dự là $80. Thầy, Cô và khách mời miễn phí. Ngoài đóng chi phí tham dự, một số Thầy Cô, quý anh chị đã đã ủng hộ thêm (xin xem chi tiết "Danh Sách Tham Dự Đại Hội VI"). 

2. Chi phí Trang Nhà được tính từ sau Đại Hội V, năm 2019, đến tháng 9, 2023.