Nhận được tin buồn
 
Bạn Phạm Thị Huệ
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K4 - Canh Nông 2
 
Qua đời vào lúc 08 giờ sáng ngày 09 tháng 08 năm 2021
(nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Tân Sửu)
 
Hưởng thọ 69 tuổi
 
Linh cửu được quàn tại tư gia:
Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Thành phố Sài Gòn
 
Lễ nhập quan
Lúc 7 giờ tối ngày 09-08-2021

Lễ động quan
Lúc 11 giờ trưa ngày 11-08-2021
Sau đó linh cửu sẽ được hỏa táng tại
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Huệ cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Phạm Thị Huệ sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU