Nhận được tin buồn
 
Bạn Tạ Trọng Khang
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K3 - Mục Súc 2
 
Qua đời vào lúc 0 giờ 00 ngày 07 tháng 08 năm 2021
(nhằm ngày 29 tháng 06 năm Tân Sửu)
 
Hưởng thọ 67 tuổi
 
Linh cửu được quàn tại tư gia:
1183/32 đường Lê hồng Phong, khu phố 8 phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một, Bình Dương
 
Lễ nhập quan
Lúc 12 giờ 30 trưa ngày 07-08-2021

Lễ động quan
Lúc 10 giờ sáng ngày 09-08-2021
 
An táng
Hoa viên Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương.
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Anh Khang cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Tạ Trọng Khang sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU