Trải qua mấy ngàn năm, tổ tiên ta đã anh dũng chiến đấu để mở mang bờ cõi, giữ vững nền độc lập, tự chủ qua bao nhiêu mùa xuân ông cha ta đã kiên cường, anh dũng chống quân xâm lược để đất nước Việt Nam được độc lập, tự chủ. Hôm nay, nhân dịp xuân về, tết đến, nhớ đến những mùa xuân lịch sử của tổ tiên là nhớ công ơn tổ tiên đã hy sinh xương máu để cho chúng ta ngày nay sống độc lập, tự chủ trên quê hương mình.

1. Lý Thường Kiệt
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

1a. Ai có nghe vang vọng sơn hà
      Ngàn năm qua ông cha chúng ta
      Vươn cao cờ độc lập bất khuất
      Đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi nước nhà.


2. Mùa xuân 1077 chiến lược Như Nguyệt (18/1 đến tháng 2/1077) của quân dân Đại Việt do Lý Thường Kiệt chỉ huy tiêu diệt quân Tống Trên sông Cầu(Bắc Ninh) kết thúc thắng lợi cuộc chiến chống quân Tống lần thứ II (1075-1077)

2a. Ai có nghe tiếng trống ra quân
      Đánh tan giặc Tống trên sông Cầu
      Thảm bại giặc chạy về phương Bắc
      Vỡ mộng chiếm Nước Nam chư hầu.


3. Mùa xuân năm 1258 diễn ra cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ I lúc đó quân dân ta dưới thời Nhà Trần tổ chức phản công bằng trận Đông Bộ Đầu (ngày 29/01/1258) đập tan xâm lược quân Nguyên-Mông.

3a. Ai nghe tiếng vó ngựa rền vang
      Quân nhà Trần vượt núi băng ngàn
      Đông Bộ Đầu Nguyên-Mông vỡ trận
      Thảm bại mộng xâm lấn tiêu tan.


4. Mùa xuân năm 1285 diễn ra trận phòng ngự ở Vạn Kiếp (2/1285) do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy đánh thắng quân Nguyên-Mông trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ 2.

4a. Mùa xuân vạn kiếp thuở năm nào
      Trần Quốc Tuấn đã khoát chiến bào
      Đánh tan quân Nguyên-Mông xâm lược
      Mộng bá quyền tan thành khói mây.


5. Mùa xuân năm 1288 trận phục kích đường sông của quân nhà Trần (Đại Việt) do Trần Quốc Tuấn chỉ huy nhằm tiêu diệt quân Nguyên-Mông trên đường rút chạy kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần III (1287-1288)

5a. Ai có nghe năm 1288 xuân về
      Trần Quốc Tuấn mai phục bên đê
      Chiến thuyền Nguyên-Mông nào có biết
      Hải thuyền cháy, giặc thua thảm thê.


6. Mùa xuân năm 1785 chứng kiến trận Rạch Gầm Xoài-Mút (20/01/1785) do Nguyễn Huệ chỉ huy đập tan âm mưu can thiệp của phong kiến Xiêm đánh đổ tập đoàn chúa Nguyễn Hoàng đàng trong.

6a. Nhớ không Xoài Mút-Rạch Gầm
      Vua Quang Trung Nguyễn Huệ bao lần
      Cho quân Xiêm nếm mùi thảm bại
      Bỏ chạy về đất Thái thất thần.


7. Mùa xuân năm 1789 chỉ trong vòng 5 ngày (từ ngày 30/12 đến 5/1 năm Kỷ Dậu 1789) dân tộc ta được sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã quét sạch 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng Tổ Quốc. Đây là một trong những chiến công vĩ đại và hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

7a. Năm Kỹ Dậu mùa xuân lừng danh
      Mộng xâm lược quân giặc Mãn Thanh
      Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan tành
      Vào Thanh long thành mừng xuân sang.


Nén hương ghi ơn Tổ Tiên

 
Trời Nam Tết đến xuân Giáp Thìn
Nước Việt Nam độc lập thái bình
Nén hương lòng ghi ơn tiên tổ
Máu đổ xương tan vì dân mình

Nghìn năm thuộc Tàu, trăm năm Tây
Việt Nam còn đó, người Việt còn đây
Ai bẻ gông cùm cho ta đó
Để ngày nay có nước non nầy


Huỳnh-Kim-Ngọc
Indianapolis, Indiana
01-11-2024