Mời xem Video Họp Mặt Nông Lâm Súc Bình Dương ngày 12, tháng 5, 2024 tại Đức Hòa, Long An, với sự có mặt của các cựu học viện NLSBD, từ Khóa 1 đến Khóa 7.
Ban Biên Tập NLSBDHN chân thành cảm ơn anh Thái Minh Dưỡng đã bỏ công sức cấp tốc thực hiện những thước phim quý giá này.