Mời xem hình ảnh Ngày Đại Hội và chuyến rong chơi sau Đại Hội VI - Tháng 9 năm 2023 do Thầy Nguyễn Ngọc Giao ghi và thực hiện slideshow.