Mời xem video Tiền Đại Hội IV được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Video hơi dài nên được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần khoảng 20 phút.
Bấm xem tiếp các phần khác ở đề mục "Cùng Tác/Giả.Đề Tài" bên tay phải của Trang Nhà.