Hôm nay tôi đến để bàn giao
Năm cũ qua đi một cái ào
Đốt củi, đun rơm tiêu diệt chuột
Chết hết lớp nầy đẻ lớp kia
Chúng phá tàn canh hơn gió lốc
Tàn gia bại sản lũ quan tham
Quan anh tiếp nhận nhớ ghi dùm.
 
Cám ơn anh đã có lời tri kỷ
Tôi xin nhận lấy những lời răn
Phun châu nhả nước xuống dương trần
Ngập tràn hang chuột chết nhăn răng
Cái lũ hại nước hại dân hại đất nước
Bán đất, bán sông, bán hải đảo
Ăn tàn, ăn dơ không trừ cái gì
Kể cả cái lai quần chúng không từ bỏ.
 
Năm nay rồng gặp hội long vân
Uy vũ vãy rồng ta uốn khúc
Diệt lũ quan tham phá nước nhà
Thanh bình thịnh vượng đến muôn dân
Nhà nhà yên ấm không còn dân oan
Sĩ phu ta hãy kết đoàn
Vùng lên dẹp hết diệt loài sói lang
Chào Xuân mai cúc ngập tràn
Nước non trả lại Con Rồng Cháu Tiên.
 
Hai Điếc 520XM
Xuân Giáp Thìn 2024